BRUG training en coaching in de Zorg

header-eigen-regie-brugindezorg-foto-lucy-lambriex-1024x512

eigenregie-bol

Deze foto roept bij ons op: waardigheid, wijsheid, zachtheid en zelfbewustzijn. We krijgen een beeld van eigen omgeving, eigen huis en leven zoals meneer het gewend is. Eigen regie heeft veel gezichten. Ons werk draait om het herkennen daarvan en er optimaal op afstemmen.

Eigen regie van cliënten gaat over vormgeven aan de eigen kwaliteit van leven, behoeften kunnen uiten en zich daarin gezien en gehoord voelen. Invloed hebben op wat er allemaal aan zorg, begeleiding in behandeling geboden wordt en de manier waarop.

Dat heeft allerlei raakvlak met hoe wij in gesprek met onze deelnemers eigen regie definiëren:

  • Zelfkennis hebben en het vermogen tot zelfreflectie
  • Afstemmen op de ander én bij jezelf blijven
  • Initiatief nemen
  • Verantwoordelijkheid oppakken
  • Proactief zijn
  • Beïnvloeden
  • Regisseren
  • Dienstbaarheid vanuit kracht

Wij zien eigen regie van medewerkers als een belangrijke voorwaarde voor het ondersteunen van cliënten en hun netwerk bij het voeren van hun eigen regie. Net zoals het vermogen tot eigen regie bij MT en leidinggevenden weer een belangrijke voorwaarde is voor het ontwikkelen van eigen regie van medewerkers. We benaderen het thema 'eigen regie' daarom altijd vanuit deze onderlinge relatie.

De leergang Contactverzorgenden en
leergang Zorgmedewerkers zijn specifiek rond bovenstaande thema's ontwikkeld. Natuurlijk zijn ook kortere en andere invullingen van ontwikkelen van eigen regie mogelijk.