BRUG training en coaching in de Zorg

Leergang contactverzorgenden

leergangen

We ontwikkelden de leergang Contactverzorgenden, gevoed door ervaringen in onze praktijk en de verhalen van de medewerkers die deze veelomvattende functie of rol hebben. Het is duidelijk dat je als Contactverzorgende stevig in je schoenen moet staan. Er komt veel op je af, je voelt je verantwoordelijk, je hebt een team om je heen. Je hebt te maken met leidinggevenden, de collega’s binnen je team, artsen, paramedici en ondersteunende disciplines. Met de cliënt en met het netwerk van de cliënt. Maar ook met hoe je zélf in elkaar zit. Dat heeft invloed op hoe effectief je communicatie is, of je je positie weet in te nemen, of je delegeert of juist teveel voor je rekening neemt.

leergangen2

 

In de Leergang Contactverzorgenden
staat het ontwikkelen
van zelf-regie centraal.

Het is de basis onder alle facetten van de functie. Die komen aan de orde in de verschillende onderdelen van de leergang:

  • Effectief vormgeven aan de centrale rol van Contactverzorgende
  • Aanwezig zijn in het contact: Empathie & Nabijheid
  • Multidisciplinair samenwerken
  • Effectieve communicatie met cliënten en collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers
  • Verdieping Cliëntgericht en methodisch werken met het Zorgleefplan

De BRUG leergang Contactverzorgenden sluit aan op eerder gevolgde EVV-opleidingen of vergelijkbare in de praktijk opgedane ervaring, verdiept en spitst competenties van uw medewerkers toe, zodat zij in de specifieke praktijk en context van úw organisatie hun centrale rol optimaal kunnen vervullen. De leergang sluit aan bij de het landelijk competentieprofiel EVV-er.