BRUG training en coaching in de Zorg

Leergang Zorg- en welzijnsmedewerkers

verbindingDe Contactverzorgende kan haar functie pas goed uitoefenen als het team zicht heeft op de eigen professionele bijdrage, taken en verantwoordelijkheden en die van de contacverzorgenden. En vervolgens ook initiatief neemt die taken en verantwoordelijkheden op te pakken. Ook hier is de ontwikkeling van zelf-regie aan de orde.

De BRUG Leergang zorg- en welzijnsmedewerkers is een verkorte versie van de leergang Contactverzorgdenden, toegespitst op medewerkers niveau 3 die geen Contactverzorgende zijn, medewerkers niveau 2 en medewerkers Welzijn.