BRUG training en coaching in de Zorg

Zelf-regie

In onze visie ligt ónder het toepassen van welke kennis of vaardigheid dan ook het vermogen van mensen tot eigen regie, onze term: zelf-regie. Dat is een vermogen dat je ontwikkelt met vallen en opstaan, in sommige situaties wel en andere juist weer niet toepast, afhankelijk van hoe je de situatie ervaart, wat er emotioneel met je gebeurt, hoeveel lef je hebt enzovoorts. Een boeiend vermogen, waar je telkens opnieuw van kunt kiezen of je het ontwikkelt / inzet.

zelf-regie tekstblokjeVaak komen deelnemers geïnspireerd en voorzien van nieuwe kennis en vaardigheden uit een training of opleiding: de praktijk van alledag is echter weerbarstig. (Blijven) toepassen van wat je geleerd hebt in de directe interactie met cliënt, familie, collega’s – op de plek ‘waar het gebeurt’- , is een ander verhaal. Het gaat om overeind blijven in de communicatie, effectief ingrijpen in het hier en nu en oppakken van je rol, met alle verantwoordelijkheden die daarbij horen.

Wij zien de ontwikkeling van ‘Zelf-regie ‘ als cruciaal. Als fundament voor concrete resultaten – aantoonbare kennis, vaardigheden en gedragsverandering. Daarom richten we ons op bewust worden van eigen communicatiestijl, gedrag en vervolgens het effect daarvan op anderen . Op hoe gedrag van anderen het eigen functioneren beïnvloedt. We maken de koppeling naar al dan niet initiatief nemen of verantwoordelijkheid oppakken. We faciliteren reflectie en zelfinzicht. Zo ontstaan steeds meer zelfvertrouwen, stevigheid en motivatie ‘van binnen uit’ om effectief in te spelen op wat de situatie vraagt.

‘We hebben al zóveel geprobeerd, we blijven maar zeggen dat we beter moeten communiceren en elkaar meer moeten aanspreken’
.
’Na de training gaat het een tijd goed en zijn we weer ‘bij de les’, maar langzaam laten we het effect weer wegglippen…’
.
‘Het is nog altijd makkelijker te wachten op het initiatief van een ander, dan zélf verantwoordelijkheid te nemen…’