BRUG training en coaching in de Zorg

Zelfsturende teams

We gebruiken hier de term zelfsturend. In de praktijk komt overigens steeds vaker de term zelfstandige teams voor.

beter-uit-de-verf-komenOm van een team met leidinggevende een zelf-sturend team te worden is een ontwikkelproces nodig dat zelf-regie vraagt. Een vermogen waarover niet alle teamleden in gelijke mate zullen beschikken. Er wordt een groot beroep gedaan op heldere communicatie en op samen de klus klaren. Het is pionieren en inmiddels zijn er mooie voorbeelden van teams, die als zelfsturend team helemaal uit de verf komen. Ook die teams geven echter aan, op gezette tijden, behoefte te hebben aan iemand van ‘buiten’, die van een afstandje weet te kijken en het team coacht.

We sluiten graag aan bij de behoefte die het zich ontwikkelende zelfsturende team bij zichzelf vaststelt. Korte interventies, workshops, intervisie, training, het leveren van een teamcoach: to the point ondersteuning met het doel zelf-sturing en zelf-regie optimaal te ontwikkelen.

Zie ook de Menukaart voor wijkzorgteams
Zie ook Kernthema Empathie & Nabijheid