BRUG training en coaching in de Zorg

Bijeenkomsten Empathie & Nabijheid

‘Zorgen vanuit je hart’ loskoppelen van wat er allemaal niet kan, van hoe druk het is en hoe weinig tijd je voor ‘aandacht’ ervaart. Het doel is empathie en nabijheid te integreren in je gedrag in plaats van iets afzonderlijks dat extra tijd kost.

In bijeenkomsten Empathie & Nabijheid is het doel de hectiek van alledag vanuit eigen regie te hanteren, met de blik gericht op welzijn van de ander én van jezelf. Dat heeft zijn uitwerking in het directe contact, waarin je meer écht aanwezig kunt zijn, afgestemd op de ander én op jezelf. Ook heeft het effect op de manier waarop je samen met je teamleden de dag effectief organiseert, ingrijpt en bijstuurt waar nodig.

Hoe lang bijeenkomsten Empathie & Nabijheid duren en hoe vaak ze worden ingezet is flexibel. Zeker is dat de presentiebenadering, mindfulness en de BRUG modellen ‘Cirkel van Kracht’ / ‘Ik en de ander’  een belangrijke plek innemen.

verbindingscirkel