BRUG training en coaching in de Zorg

Mentaal welbevinden concreet maken

In een korte, krachtige workshop verkennen de deelnemers  ‘domein 3’, mentaal welbevinden en autonomie. We gaan op zoek naar mogelijkheden om dit belangrijke domein zinvol vorm te geven, samen met de cliënt en zijn of haar netwerk:

mentaal welbevinden

•  Verkennen van de ‘menselijke behoeften’ en hoe het al dan niet vervullen daarvan in het ‘mentaal welbevinden’

•  Herkennen van niet vervulde behoeften in eigen gedrag en dat van anderen

•  Concreet maken van mentaal welbevinden ( ‘domein 3’)

•  In gesprek gaan en vragen stellen rond ‘mentaal welbevinden’

•  Concretiseren van behoeften binnen ‘domein 3’ en daarbij passende doelen en acties

.