BRUG training en coaching in de Zorg

Ontmoetingen ‘Zin in je leven’

Ontmoeten in plaats van trainen.
Speelruimte bieden.
Ervaren in plaats van kennis tot je nemen.

In verband met het speciale karakter van de Ontmoetingen,
vinden ze doorgaans plaats op een specifieke locatie buiten de zorgorganisatie.

De Ontmoetingen ‘Zin in je leven’ bieden de mogelijkheid bij medewerkers als het ware ‘de binnenkant wakker te maken’, stil te staan bij ‘hoe gaat het met je?’; het eigen mentaal welbevinden.

Het gaat om pas op de plaats maken en de blik naar binnen richten, met elkaar ervaringen delen en elkaar steunen. Vanuit het naar binnen keren, ontstaat vervolgens de beweging naar buiten, naar de ander; cliënten en collega’s. Aandacht voor eigen  mentaal welbevinden vormt zo steeds meer de basis voor aandacht voor mentaal welbevinden van anderen.

In het middagdeel van de Ontmoeting gaan de deelnemers ‘van buiten naar binnen’. Dat wil zeggen: aankomen, landen, de hectiek loslaten, naar binnen keren. Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere levensverhaal, zingeving, behoeften, verlies, krachtbronnen en inspiratie.  Dit deel wordt afgerond met een gezamenlijke maaltijd.

Daarna is het avonddeel gericht op ‘van binnen naar buiten’. Dat wil zeggen: oogsten, integreren, toepassen en op pad gaan. De oogst van het middagdeel wordt geïntegreerd, verbonden met het eigen werk en de contacten met cliënt en collega. De thema’s worden vertaald naar de praktijk van alledag, bijvoorbeeld het herkennen van belangrijke levensthema’s bij de cliënt, het aandurven hierover in gesprek te gaan, kunnen doorverwijzen naar de juiste persoon en concretiseren van mentaal welbevinden in het zorgleefplan. Daarnaast gaat het om zorgvuldig afhechten wat de bijeenkomst gebracht heeft, zodat men de stap naar buiten op een goede manier kan maken.