BRUG training en coaching in de Zorg

Kennis & vaardigheden rond specifieke ziektebeelden

Bij veel zorgboerderijen en andere kleinschalige zorginitiatieven is sprake van een grote variatie in leeftijd, ziektebeeld en ondersteuningsvraag van de cliënten. Zo kunnen er ouderen met dementie verblijven, maar ook kinderen met een verstandelijke handicap of (jong) volwassenen met een psychiatrische achtergrond. Voor de medewerkers en vrijwilligers is het dan een flinke opgave om op deze diversiteit in te spelen.

zorgboerderij 2Dit vraagt om verdieping van kennis over de verschillende ziektebeelden. Over verstaan van het gedrag dat er uit voorkomt en hoe je daar op inspeelt. Het gaat om afstemmen op de beleving van individuele cliënten en daar op maat op reageren. De beleving van de medewerker zélf speelt hierbij een grote rol.

Specifiek thema bij dit onderwerp is het zorgvuldig omgaan met situaties waarin seksualiteit een rol zou kunnen spelen. Met name bij kleinschalige zorginitiatieven waar ook kinderen en jongeren deel uit maken van de cliëntengroep is dit een actueel maar vaak onderbelicht thema.

De trainers van BRUG zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen bij uiteenlopende doelgroepen. Vooraf bekijken we samen de unieke situatie, welke vragen liggen er, waar lopen de medewerkers en vrijwilligers tegenaan?

Het aanbod rondom Kleur van dementie sluit goed aan op vragen die op dit terrein spelen.