BRUG training en coaching in de Zorg

Methodisch (samen)werken

Hoe combineer je kleinschalige zorg met professionele kwaliteit?

Voor veel mensen lijken kleinschalige zorginitiatieven de oplossing in hun zoektocht naar kwaliteit. Er is namelijk meer ruimte, zowel fysiek als persoonlijk. De lijnen in de organisatie zijn kort en daardoor kan je met meer gemak inspelen op de wensen die cliënten én hun familie/mantelzorgers hebben.

En toch komt het relatief vaak voor dat de inspectie een bezoek brengt en verbeterpunten signaleert. Vaak heeft dit te maken het niveau van methodisch werken. Wanneer je te weinig aandacht besteed aan methodisch werken, werk je minder doelgericht aan wat de cliënt nodig heeft. Je verliest als team het overzicht. Daarnaast is het simpelweg een feit dat de verleende zorg en begeleiding verantwoord moeten worden, via actuele zorgleefplannen, die corresponderen met de indicatie. Het proces rond de cliënt moet voldoen aan de kwaliteitseisen in de sector.

 

BRUG sluit aan bij de cultuur van de kleinschalige zorginitiatieven en weet welk niveau er gevraagd wordt om te voldoen aan de professionele kwaliteitseisen. De training Methodisch (samen)werken is maatwerk, we kijken samen wat er nodig is en qua inhoud, tijd en planning.

In de training komen vaak de volgende onderwerpen aan bod:

  • De methodische samenhang in het zorgleefplan/zorgdossier
  • De vier domeinen
  • Werken vanuit de vragen / wensen van de cliënt
  • Communicatie in het team, met de cliënt en zijn/haar netwerk
  • Creatief gebruik maken van de mogelijkheden van je locatie
  • De verankering van methodisch werken in het ECD (Qurentis)