BRUG training en coaching in de Zorg

Interactie & Werkvormen

interactie-werkvormenOnze trainer/coach/begeleider sluit aan bij kennis en vaardigheden die er al zijn, met werkvormen die stimuleren en enthousiast maken.

Waar dat mogelijk en wenselijk is, legt de trainer de relatie met eigen regie, met eigen initiatief en verantwoordelijkheid voor leren, ontwikkelen, toepassen en integreren.

BRUG baseert zich onder andere op de Presentiebenadering, Geweldloze communicatie, Transactionele analyse, Ontwikkelingspsychologie (Erickson) en Covey.

BRUGCoaching

  • Medewerkers worden kortdurend begeleid en gecoacht op de ‘werkvloer’, bij waar het in essentie bij zorg en dienstverlening om gaat: daadwerkelijk verbinding maken met de ander, aandachtsvol aanwezig zijn in het contact met de cliënt, diens netwerk of collega’s.
  • Vindt plaats in het hier en nu van de dagelijkse praktijk. Eerder aangereikte modellen, instrumenten en oefeningen worden toegepast ‘in het echt’. BRUGcoaching is daarmee een krachtig feedback-instrument.
  • Vindt plaats op de “werkvloer”, individueel of met een (beperkte) groep, bijvoorbeeld in het teamoverleg. Integratie met een training of workshop is mogelijk.
  • Samen met de deelnemer(s) wordt de inhoud en de specifiek doelen van de coaching afgestemd en vastgelegd.

BRUGcoaching kan onderdeel uitmaken van al onze kernthema’s, toegespitst op coachvragen die daar specifiek mee te maken hebben.

BRUGcoaching bij het kernthema dementie kan zich ook richten op omgevingsfactoren; inrichting, ruimtegebruik, organisatie van het werk.