BRUG training en coaching in de Zorg

Kwaliteit & Resultaat

BRUG is een CRKBO geregistreerde instellingBRUG combineert hart voor de zorg met zakelijkheid.
Er zijn nu eenmaal wettelijke en administratieve verplichtingen waaraan voldaan moet worden. Er zijn indicaties en zorgzwaartepakketten waar medewerkers goed van op de hoogte moeten zijn, die zo effectief (en creatief) mogelijk benut moeten worden en waarvan de besteding verantwoord moet worden.

We zoeken in onze trainingen naar het concreet en in de dagelijkse praktijk zichtbaar maken van de  missie en visie van zorgorganisaties. Naar realiseren van kwaliteit van leven,  empathie en nabijheid: vanuit eigen regie.
We zien onze werkzaamheden nadrukkelijk als een coproductie met de klant. We leggen de verbinding met wat in de organisatie speelt, hoe processen verlopen en al aan competenties aanwezig is. We maken afspraken over het realiseren van hoe de resultaten van onze trajecten intern geborgd worden.

KR-keurmerk-kleurIn onze offertes staan de eindtermen van wat wij bieden, daarnaast ook hoe interne voorwaarden gerealiseerd worden om te leren en te borgen.

Onze training Kleur van dementie is geaccrediteerd via het Kwaliteitsregister V&V.

Accreditatie van onze incompany-trainingen is op aanvraag mogelijk.

BRUG is CRKBO geregistreerd.