BRUG training en coaching in de Zorg

Visie & Kenmerken

Onze visie:

 • Échte kwaliteit zit in het aandachtvol aanwezig zijn in het contact;
 • Hart voor de zorg en zakelijkheid integreren in jezelf en in de organisatie, heeft een positieve invloed op inspiratie, motivatie en betrokkenheid;
 • De ontwikkeling van persoonlijk leiderschap stimuleert mensen tot verbinding met zichzelf en met elkaar.

Onze kenmerken: BRUG…

 • Verbindt:
  • Voorbereiden, uitvoeren en borgen van het traject;
  • De beoogde verandering met wat er al is;
  • De positieve intenties van alle betrokkenen, in relatie tot het overkoepelende, gezamenlijke doel;
  • Door te ‘vertalen’ en communicatie / samenwerking te faciliteren.
 • Is intermediair tussen management, kader en uitvoerend medewerkers;
 • Stemt haar dienstverlening af op uw visie, beleid, interne afspraken en werkwijze: doelstelling en inhoud van het gevraagde traject zijn ingebed in uw specifieke situatie;
 • Verstaat de taal van de werkvloer, van leidinggevend kader, staf en management;
 • Vertaalt en zoekt naar de gemeenschappelijke noemer;
 • Focust op wat er al ís in plaats van wat ontbreekt, op mogelijkheden in plaats van wat niet kan;
 • Stimuleert eigen initiatief, pro-activiteit en zelfvertrouwen;
 • Geeft ruimte aan weerstand en maakt transformatie mogelijk naar meebewegen;
 • Herkadert en stimuleert tot kijken vanuit een andere invalshoek;
 • Ordent, brengt structuur en genereert inzicht en begrip;
 • Koerst op motivatie van binnenuit en daardoor meer rendement.

Onze kernwaarden:

 • Verbinding;
 • Aandacht;
 • Respect;
 • Compassie;
 • Dialoog;
 • Eigen regie;
 • Eigen initiatief en verantwoordelijkheid.