BRUG training en coaching in de Zorg

header-transitie-brugindezorg-foto-lucy-lambriex-1024x512

transitie-bol

Hoe vang je ‘transitie in de zorg’ in een beeld? Een thema met zóveel verschillende aspecten, waarin de aandacht nogal eens gaat naar WMO, WLZ, gemeente, sluiting van verzorgingshuizen en bezuiniging…. We kiezen voor een foto die staat voor ‘het samen redden’, de zorg zélf in handen nemen, met alle liefdevolle en zware momenten die dat met zich mee brengt.

De veranderingen die de komende tijd in de zorg worden doorgevoerd zijn ingrijpend. Wat vanzelfsprekend was als je zorg nodig had verdwijnt en daar moeten we met zijn allen aan wennen. ‘Transitie in de zorg’ houdt structurele verandering in.

Je kunt het er niet mee eens zijn, maar het is zoals het is!
BRUG zoekt naar de mogelijkheden, naar de kansen die de transitie óók biedt. Bijvoorbeeld het appèl op eigen regie en eigen kracht van wie zorg nodig heeft. Het mobiliseren van het netwerk dat mensen hebben, aanboren van de bereidheid elkaar te helpen en de creativiteit om naar antwoorden op hulpvragen te zoeken;

 

Het opzetten van wijkzorgteams die kleinschalig  hun eigen regie voeren, dichtbij hun klanten. Of het toerusten van intramurale medewerkers om complexere zorg te kunnen verlenen, misschien wel in een extramurale setting….

Met ons kernthema ‘Transitie’ spelen we in op het veranderende zorglandschap. We kiezen voor subthema’s die de praktijk ons als urgent heeft aangereikt.