BRUG training en coaching in de Zorg

Netwerkparticipatie

PDF over trajecten rondom Netwerkparticipatie

Contact maken met het netwerk van de cliënt en dat betrekken bij zorg, begeleiding en behandeling is niet nieuw, maar komt steeds meer op de voorgrond.

Veel zorgmedewerkers vinden dat een hele klus. Op de een of andere manier lijkt het vaak eerder te gaan om tegen elkaar dan met elkaar te werken.

Onwennigheid, verwachtingen en vooroordelen spelen wellicht een rol, maar meer nog lijkt het te gaan om de verschillende relaties ten opzichte van de cliënt in kwestie. Hoe dichter bij de cliënt hoe meer beleving en emotie van de kant van familie en mantelzorger. Dan komt het er op aan hoe stevig ‘de zorg’ in de schoenen staat, hoe persoonlijk reacties worden opgevat en in hoeverre medewerkers in staat zijn de inhoud te overstijgen.

Volgens ons gaat ‘netwerkparticipatie’ in de eerste plaats hierover. Met de bijbehorende open communicatie, heldere verwachtingen en duidelijk afspraken die ook werkelijk nagekomen worden.

Dan komt de weg vrij om met elkaar creatief te bekijken, hoe het netwerk van de cliënt optimaal bij kan dragen aan haar of zijn kwaliteit van leven.

Onze ondersteuning op dit thema omvat alle bovenstaande aspecten, vorm en inhoud afgestemd op wat in uw specifieke situatie nodig is.

Een verrassend artikel over hoe we onze samenleving als netwerk kunnen betrekken in de ouderenzorg.
(klik op de afbeelding om het hele artikel te lezen)

omdenken - BRUG