BRUG training en coaching in de Zorg

Van intramuraal naar extramuraal

Je organisatie verandert van ‘klassiek’ verzorgingshuis naar ‘appartement wonen’.

Je was gewend aan werken op de afdeling in een team, nu lijkt je werk veel meer op zorg aan huis. Je werkt meer alleen. Je cliënten zijn erop gericht  zolang mogelijk ‘thuis’ te wonen. Dezelfde en zwaardere zorgvragen, maar nu in de thuisomgeving.

Dit vraagt soms andere kennis, maar vooral een andere houding, een andere manier van werken én andere communicatie met je collega’s.

BRUG ondersteunt bij het maken van deze omslag, afgestemd op de specifieke vraag van team en organisatie.

wonen-zorg