BRUG training en coaching in de Zorg

Zinvol delen van informatie

Voor continuïteit in het zorgen, begeleiden en behandelen is effectief delen van informatie een voorwaarde. Dit wordt ook erkent in de Zorg. In de praktijk lijkt nogal eens de tijd te ontbreken om over te dragen, zinvolle rapportages te schrijven of om die te lezen voordat men aan de slag gaat. We schrijven ‘lijkt’, omdat continuïteit creëren óók te maken heeft met prioriteiten die medewerkers individueel stellen, organisatie van het werk, onderlinge afstemming, effectiviteit van observeren/rapporteren, vorm en inhoud van overdracht en teamoverleg én de motivatie op te pakken wat aan je wordt overgedragen.

delen
Onder de titel  ‘Zinvol delen van informatie’
richten we ons samen met medewerkers op:

* Objectief, gericht observeren
* Informatie gestructureerd in een rapportage vastleggen
* Effectieve en korte overdrachtsmomenten
* Teamoverleg dat inhoud heeft en meer is dan mededelingen doen
* Uitwisseling die concrete resultaten oplevert
* Initiatief en verantwoordelijkheid nemen: doen wat is afgesproken en/of via rapportage of overdracht gevraagd is.

De kostbare tijd wordt effectiever benut, informatie wordt beter opgenomen en daardoor echt gebruikt.

‘Zinvol delen van informatie’ kan deel uit maken van een programma rond continuïteit, maar ook een afzonderlijke thema  zijn.