BRUG training en coaching in de Zorg

ZIN IN JE LEVEN – Mentaal welbevinden actief vormgeven

27 februari 2018

Sinds ‘de vier domeinen’van het zorgleefplan is ‘mentaal welbevinden’ een steeds meer ingeburgerde term geworden. Toch blijft het voor veel zorgmedewerkers onwennig om vragen, wensen en behoeften op dit gebied te herkennen, bespreekbaar te maken en er een praktische invulling aan te geven.

Volgens ons vraagt vorm geven aan mentaal welbevinden, je eigen gedrag en dat van de ander beter begrijpen. Je ‘gekleurde bril’ afzetten, je bewust zijn van je eigen emoties en die van anderen. In staat zijn niets te doen, niet te willen oplossen, maar met aandacht bij de ander aanwezig te zijn. De moed hebben écht nabij te zijn bij levensvragen waar geen antwoord op is en waarbij verdriet overheerst.

Meer lezen? Klik hier