BRUG training en coaching in de Zorg

Continuïteit na invoering

De eerste zorgorganisaties begonnen in 2005 te werken met de methodiek van de vier domeinen en het Zorgleefplan. Vanaf het begin is BRUG door het hele land betrokken geweest bij deze ontwikkeling, onder andere via de eerste pilots ECD/Zorgleefplan, in samenwerking met ActiZ. Zorgleefplan is inmiddels een vertrouwde methodiek in de ouderenzorg en daarom gebeurt het steeds vaker dat we trainen om te verdiepen en continueren in plaats van te implementeren.

Soms merken we dat het zorgleefplan inmiddels anders wordt gebruikt dan bedoeld. Het is daardoor te  groot en te weinig doorzichtig geworden. Bij interne en externe controles komt hele mooie inhoud naar boven, maar ook gebrek aan continuïteit in de methodiek. Ook blijken er nog veel meer mogelijkheden te zijn om kwaliteit van leven van cliënten, op alle vier de domeinen, effectief te beschrijven.

Met onze verdiepende trajecten Cliëntgericht werken met het Zorgleefplan spelen we hierop in. We ondersteunen organisaties de volgende stap te zetten qua inhoud en continuïteit in methodiek, maar óók in de onderliggende samenwerking van het team rond de cliënt. Het instrument blijft immers  het hulpmiddel. Het contact met de cliënt en de manier waarop het team informatie over de cliënt verzamelt en benut, staat los van dat instrument.

continuiteitWanneer met regelmaat aandacht blijft besteden aan hoe en waarom je samen met het zorgleefplan werkt, blijft het een inspiratiebron. BRUG is ervaren in het begeleiden van deze trajecten, de energie komt dan weer terug in het team en we geven handvatten om dit te borgen.