BRUG training en coaching in de Zorg

header-dementie-brugindezorg-foto-lucy-lambriex-1024x512


dementie-bol

Dementie heeft vele kleuren.  Naast de zwaarte en het verdriet is er ook zachtheid en mildheid. De liefdevolle uitdrukking van mevrouw, samen met haar poppenkinderen, brengt dit mooi in beeld.  Dat is de reden waarom we kiezen voor deze foto.
In de intramurale zorg en in de thuiszorg is het verzorgen, begeleiden en behandelen van met mensen met dementie een steeds belangrijker thema. De wetenschap dat in de komende jaren het aantal ouderen met dementie in snel tempo zal stijgen, brengt de noodzaak met zich mee hier als zorginstelling op in te spelen.

BRUG heeft dementie als kernthema. Vanuit onze affiniteit met de dementerende mens en haar/zijn naasten, is belevingsgerichte zorg al heel lang een van onze specialismen. In onze trainersgroep is de specifieke expertise met betrekking tot dementie, belevingsgerichte zorg  en presentie in ruime mate aanwezig.

We hebben ‘Kleur van dementie’ ontwikkeld, inmiddels een geaccrediteerde scholing in het V&V Kwaliteitsregister.

De impact van bewegingsgerichte zorg op het functioneren van mensen met dementie is wetenschappelijk bewezen. Met name dr. Erik Scherder is een bekende pleitbezorger. Hoe vertaal je deze wetenschap naar de dagelijkse zorg, op zo’n manier vorm dat medewerkers met plezier met bewegingsgerichte zorg bezig zijn, zonder het gevoel te krijgen dat ze het ‘weer’ anders moeten doen. BRUG heeft Beweging in de zorg ontwikkeld in samenwerking met geriatrisch fysiotherapeuten.