Omgaan met dementie en complex gedrag

Heel wat zorgorganisaties hebben te maken met bovenstaande situaties en de leerbehoefte die eruit voortkomt. In het contact met onze klanten hierover, gaat het telkens over het willen begrijpen van onbegrepen gedrag. Tegelijk is er de behoefte vanuit dit begrijpen, te komen tot een op de cliënt afgestemde benadering, in de praktijk van alle dag. De Wet Zorg en Dwang speelt vaak mee, net zoals het zoveel mogelijk willen bepreken van onrustmedicatie.

Omgaan met dementie en complex gedrag: aansluiten op wat de cliënt écht nodig heeft

In onze opleidingtrajecten ‘Omgaan met dementie en complex gedrag’, reiken we kennis aan, onder andere vanuit de breinkunde. Gebeurtenissen en ‘incidenten’ verkennen we in de context waarin ze plaatsvinden, overstijgend, waardoor zicht ontstaat op oorzaak en gevolg.

We werken met eigen casuïstiek van de deelnemers en bieden de mogelijkheid die met een trainingsacteur uit te werken. Laagdrempelig, bijvoorbeeld in de vorm van regietheater. Medewerkers komen daarin ook zichzélf tegen: ‘Wat veroorzaakt in míj, mijn reactie op het gedrag van de cliënt?’. Onze trainers en acteurs creëren de leeromgeving waarin verdieping op persoonlijk niveau plaatsvindt. Hierdoor is het leereffect véél groter dan enkel ‘kennis en vaardigheden opdoen’.

STIP-METHODE

Omgaan met dementie en complex gedrag
5x3 uitsnede extra beeld zorgleefplan foto lucy lambriex

Wat onze opdrachtgevers over ons zeggen

"Vandaag was ik bij de laatste bijeenkomst van de driedelige scholing Onbegrepen gedrag, die alle zorgmedewerkers bij ons volgen. Deze scholing werd begeleid door Conny (trainer) en Wendy (acteur). Ik kreeg een compliment van hen, voor mijn zelfreflectie en open, eerlijke casus. Daar was ik heel dankbaar voor, maar ik wil hén ook bedanken! Want mijn zelfreflectie en casus waren mogelijk, doordat het met hen heel veilig en vertrouwd voelt! Ga zo door: iedere zorgmedewerker kan hier iets van leren."
Daphne Kuijper WVO Zorg Woonbegeleider SPW

Omgaan met dementie en complex gedrag

Mail ons vrijblijvend

Dan maken we eerst telefonisch kennis om te kijken of het klikt en of we je kunnen helpen. Als dat niet zo is, dan vertellen we het ook. Je zit dus nergens aan vast.
Contactformulier
Vertel even waarom je contact met ons zoekt. Gebruik minimaal 10 karakters.
Met welke naam mogen we jou aanspreken?
We vragen om je e-mailadres, zodat we je kunnen bereiken om je vraag beantwoorden.
We vragen om je telefoonnummer, zodat we je kunnen bereiken om je vraag beantwoorden.
Vanwege de wet AVG moeten we je expliciet vragen om akkoord te gaan met ons privacybeleid.
We nemen binnen twee dagen contact met je op om een vrijblijvende belafspraak te maken. Je ontvangt zelf automatisch een kopie van je bericht.