BRUG training en coaching in de Zorg

Beweging in de zorg

BRUG en Beweging in de Zorg – flyer

Bewegingsgerichte zorg is een term die nog weinig wordt gebruikt. Vaak ontstaat er spraakverwarring met het overbekende woord Belevingsgerichte zorg. De bedenkers van deze relatief nieuwe term hebben deze verwarring misschien wel bewust opgezocht. Het heeft namelijk veel met elkaar te maken. Gericht zijn op beweging bij de oudere heeft een grote impact op zijn/haar beleving.

Kijk maar eens hoe het bij jezelf werkt. Het verschil tussen een dag waarop je in beweging was en een dag waarop je de hele dag hebt gezeten… Gericht zijn op beweging bij ouderen heeft nog veel meer positieve effecten. Onderaan deze pagina staat een film-college van Prof. Erik Scherder, het is zijn missie om iedereen, en ouderen in het bijzonder, meer te laten bewegen omdat het een positieve impact heeft op de functie van de hersenen.

BRUG focust zich bij trajecten rondom Bewegingsgerichte zorg op integratie. Hoe kun je als team ‘bewegen’ structureel een plek geven in de dagelijkse gang van zaken? Niet als iets afzonderlijks, maar door oog te hebben voor hoe normaal bewegen is en onderdeel is van dagelijkse handelingen. Bij voorkeur werken we samen met de fysiotherapeuten van jullie organisatie. Zij hebben de expertise op het gebied van beweging en zijn dichtbij aanwezig. BRUG zorgt voor de verbinding met het team; hoe je communiceert met elkaar, met de cliënt en met diens netwerk?