BRUG training en coaching in de Zorg

Kleur van dementie

Het BRUG concept ‘Kleur van dementie’ biedt de nieuwste kennis over dementie, vaardigheden en bewustwording van hoe eigen taal en  gedrag van medewerkers, de organisatie van het werk en de inrichting van de omgeving, de beleving en het gedrag van de dementerende cliënt beïnvloeden.

kleurvandementie_a_kleinWe geven  ruimte aan de beleving van de medewerkers zélf  om te  ontdekken wat het omgaan met de dementerende cliënt in hen oproept. Er is volop gelegenheid te oefenen in manieren van benaderen.

‘Kleur van dementie’ omvat workshops, themabijeenkomsten, training, BRUG-coaching en advies, voor alle betrokkenen rond de dementerende cliënt, op maat voor de situatie. We richten ons zowel op het netwerk van de cliënt als op alle lagen, disciplines en diensten in de zorgorganisatie. Ook advies over omgevingsfactoren (bouw, inrichting, organisatie van de afdeling)  hoort tot de mogelijkheden.

Kleur van dementie richt zich op alle betrokkenen rond de dementerende mens. In zijn basisvorm is het een training van 3 dagdelen en een follow-up bijeenkomst, dit concept kan naar wens worden bijgesteld, afhankelijk van de behoefte en de deelnemersgroep. De training kan worden verkort of uitgebreid, gecombineerd met coaching op de werkvloer of omgevingsadvies. Voor vrijwilligers en mantelzorgers betreft het vaak een bijeenkomst van twee uur.

De basistraining omvat deze thema’s:

  • Ontwikkeling van de hersenniveaus in gezondheid en bij dementie
  • Omkeren van de levensloop & vier fasen van dementie
  • Houding en contact vanuit presentie
  • Omgaan met behoeften en verlangens
  • Omgaan met verlies en rouw
  • Omgevingszorg & diverse benaderingswijzen
  • Eigen casuïstiek analyseren en ermee oefenen (met de trainingsacteur)
  • Persoonlijke opdracht ‘Kleur van ‘mijn’ cliënt’