BRUG training en coaching in de Zorg

Cliënt in regie

‘Cliënt in regie’ is een actueel thema in zorgland.

Onder andere benamingen kennen we aspecten ervan al langer; vraaggericht- en vraaggestuurd werken, cliëntgericht werken, belevingsgericht werken…..

Cliënt in regie is volgens ons een overkoepelend begrip. Het draait erom de cliënt te faciliteren optimaal vorm te geven aan de eigen kwaliteit van leven en daarop invloed te hebben. Om zélf doen in plaats van uit handen nemen, afgestemd op de mogelijkheden van de cliënt en de behoeften die de cliënt heeft, op alle gebieden van haar of zijn leven. Cliënt in regie gaat over afgewogen inzetten van professionaliteit, adviseren, overtuigen en accepteren als dat niet lukt.

Ook gaat het over ‘verstaan’ van gedrag als woorden te kort schieten, zoals bij dementie of psychiatrie, tussen de regels door luisteren en afstemmen op wat juist niet gezegd wordt. Er wordt bij cliënt in regie een groot beroep gedaan op medewerkers: communicatief vaardig zijn, empathie hebben en het vermogen contact te maken.

Volgens ons komt cliënt in regie pas uit de verf, als ook bij medewerkers en leidinggevenden en eigenlijk op alle lagen van de organisatie spraken is van eigen regie.

We verzorgen samen met u trajecten waarbij ‘Cliënt in regie’ daadwerkelijk vorm krijgt. Waarbij  het thema gedragen en gefaciliteerd wordt op alle lagen van de organisatie. De interventies van onze kant worden bepaald door de behoeften die op al die lagen leven rond het thema.

Cliënt in regie kan het expliciete thema zijn, ingebed in het leren werken met het zorgleefplan of verdiepend zijn op  vraaggericht- / cliëntgericht- en belevingsgericht werken. De laatste drie thema’s worden overigens ook door ons als apart onderwerp aangeboden en ondersteund.