BRUG training en coaching in de Zorg

header-empathie-nabijheid-brugindezorg-foto-lucy-lambriexempathie-bol

Hier gaat het ons om! Échte aandacht voor elkaar, benutten van de grote en kleine contactmomenten om de ander nabij te zijn.
‘Empathie & Nabijheid’ is voor ons het centrale thema en de rode draad in ons werk. Wat ons betreft vormt empathie en nabijheid het hart van zorgen, begeleiden en behandelen en het fundament onder kwaliteit van leven.

Empathie en nabijheid lijken steeds verder uit het zicht te raken. Deels komt dat door bezuinigingen op de zorg en veranderingen die zich in de zorg aan het voltrekken zijn. Deels ook door alle regels en voorschriften die uit oogpunt van kwaliteit verplicht gesteld zijn. Zorgmedewerkers zien door de bomen het bos niet meer en met het protocollenboek blijkt kwaliteit van leven in de realiteit van alledag niet gewaarborgd te zijn.

Samen met zorgmedewerkers, hun leidinggevenden en bestuurders zoeken wij naar mogelijkheden empathie en nabijheid terug te brengen in de dagelijkse praktijk.

Daarbij speelt eigen regie een belangrijke rol. Want hoe omgegaan wordt met alle kwaliteitsverplichtingen, hoe er door de organisatie op gereageerd wordt en hoe effectief medewerkers hun ‘administratie’ kunnen afwerken, dat kan beïnvloed worden door henzelf. Los daarvan: hóe je contact maakt met een ander mens, dát bepaal je zelf! Ook dat is eigen regie: hoe je omgaat met werkdruk, zorgzwaarte, stress, hoe je het werk samen organiseert, hoe je gebruikt maakt van elkaars sterke kanten….

We ondersteunen medewerkers om weer in contact te komen met hun zorghart en/of weer actief vorm te geven aan empathie en nabijheid. Met oog voor de realiteit en resultaten, maar vooral voor kwaliteit van leven in de kleine details:  van de ander daadwerkelijk zien en horen! Dat levert inspiratie op en hernieuwde motivatie!