BRUG training en coaching in de Zorg

Home

BRUG is hét maatwerk trainingsbureau voor zorginstellingen die hun medewerkers willen ontwikkelen tot professionals die de cliënt op de eerste plaats zetten. We zijn erop uit dat medewerkers op elk niveau in de organisatie, keuzes maken vanuit persoonlijk leiderschap. Volgens ons resulteert dat in een cultuur waarin mensen initiatief nemen, situaties op maat beoordelen en door open communicatie samen een veilige leef- en werkomgeving creëren.
BRUG begeleidt op alle niveaus in de zorg omdat een positieve ontwikkeling in kwaliteit en resultaat pas realistisch is als het gehele systeem met elkaar in interactie is. Daarom zitten we aan tafel bij de Raad van Bestuur en lopen mee met de facilitaire dienst. De wijze van begeleiding is altijd afgestemd op de organisatie. We bieden o.a. trainingen, coaching, intervisie en prikkelende interactieve bijeenkomsten.
BRUG is specialist op diverse terreinen in de zorg. Implementatie en verdieping rond het methodisch werken met het Zorgleefplan. Zorgleefplan trajecten combineren we naar wens met het Cliëntgericht werken en de techniek van het ECD. Kleur van dementie is een uniek product van BRUG. Het draait om de verbinding tussen kennis over dementie en het ervaren van je eigen relatie ten opzichte van de cliënt. In het voorjaar van 2015 starten we onze eigen branche erkende opleiding GVP.