Kennisbank

Persoonsgericht methodisch werken

‘Methodisch werken’ wordt door veel zorgmedewerkers als droge kost ervaren. Vaak is onduidelijk wat het precies is en ‘waarom je het zou doen?’ In ieder geval kost het je tijd, achter een computer…. Tijd die je liever ‘aan de cliënt zou besteden’….

Bij BRUG zien we dit heel anders.
We nóemen het ook anders: Persoonsgericht methodisch werken. Dat gaat over zorg, begeleiding en behandeling die uitgaat van wie de cliënt ís, over haar/zijn biografie, gewoontes, wat belangrijk is in het leven. Over hoe het nú is en als je dat allemaal bij elkaar optelt: wat de cliënt dan nú nodig heeft.

Als je hiervan op de hoogte bent: grote kans dat je beter kunt zien, horen begrijpen en aanvoelen hoe het met de cliënt is. Wat er gebeurt in het contact en waar gedrag vandaan komt. Je kunt dus beter aansluiten bij de cliënt en hebt meer gespreksstof.

Methodisch werken is vervolgens het ‘wat nodig is’, op individuele maat vertalen in een zorgplan met doelen en acties. In de praktijk ervaren hoe deze acties uitpakken. Uitvinden hoe het anders en beter zou kunnen. Dáárover rapporteren. Het zorgplan aanpassen om nóg beter aan te sluiten op de cliënt als mens en haar/zijn behoeften. Élk contact met de cliënt kan aanvullende informatie opleveren.

Volgens ons is methodisch werken een levend, dynamisch proces, noodzakelijk voor het bieden van individuele kwaliteit van zorg, begeleiding en behandeling.

Met onze trainingen Persoonsgericht methodisch werken weten we de blik van zorgprofessionals op het onderwerp te veranderen. Van ‘droge kost’ en ‘administratief gedoe’ naar  ‘noodzakelijk om goede zorg te leveren’.

Kort geleden hebben we in samenwerking met NIVEO onze kennis en ervaringen uit al die trainingen omgezet in de e-learning Persoonsgericht methodisch werken:

Bekijk de e-learning op vakbekaaminzorg.nl

De e-learning biedt je de basiskennis over Persoonsgericht methodisch werken.

Daarnáást is het mogelijk gebruik te maken van de live-trainingen die door BRUG aangeboden worden. Daarin wordt het Persoonsgericht methodisch werken uitgebreid met toepassen daarvan in het ECD waar de eigen zorgorganisatie mee werkt.

Bij de start van BRUG zijn we begonnen met het ontwikkelen van dit unieke product. Uniek, omdat het een integratie is van:

  • opbouwen van een zorgdossier vanuit wie de cliënt Ís.
  • het proces van methodisch werken/hoe dat effectief bijdraagt aan de kwaliteit van zorg die de individuele cliënt ervaart.
  • het zo soepel mogelijk vastleggen van deze persoonsgerichte informatie in het ECD van de zorgorganisatie.

Deze live-trainingen bieden we alleen incompany aan, omdat dan optimaal gefocust kan worden op dat ene specifieke ECD.

Meer hierover op deze site onder Opleidingstrajecten.

Dit blog delen met je netwerk?