Kennisbank

STIP-Methode / Stepped Care

STIP is de afkorting van STapsgewijze Integrale aanpak van Probleemgedrag.

STIP bestaat uit twee fasen:

  • Het in multidisciplinair in kaart brengen, analyseren en methodisch vastleggen van gedrag dat problemen veroorzaakt. Hierbij is een grote plek ingeruimd voor de biografie van de cliënt en hoe vandaaruit gedrag te begrijpen is.
  • Het inzetten van de vier Stepped Care interventies, waarbij allereerst gekoerst wordt op preventie, pas als laatste stap op behandeling via therapie en medicatie:
    1. Passende basisbenadering
    2. Persoonsgericht dagritme en dagprogramma
    3. Belevingsgerichte zorg
    4. Psychotherapie, pijnmedicatie en psychofarmaca

De STIP-Methode is ontwikkeld door psycho-geriater Ton Bakker van de Stichting Wetenschap Balans. Sinds 2017 werkt BRUG met hem samen bij de organisatie-brede implementatie van STIP. BRUG verzorgt hierbij voortrajecten, waarin de manier van methodisch werken en hoe het ECD methodisch werken faciliteert onder de loep genomen wordt. Dit kan leiden tot een voorbereidende scholing rond methodisch werken. Hiermee wordt een stevige bedding gecreëerd voor onze trainingen STIP-Methode/Stepped Care voor de zorgmedewerkers. Daarin draait het om gedrag begrijpen én hoe jíj als zorgprofessional met dat gedrag omgaat. Er is ruim aandacht voor het stevig staan en inbreng hebben in het multidisciplinair overleg.

Dit blog delen met je netwerk?