Kennisbank

Verzorgenden-IG: rapport 'Onmisbaar maar onzichtbaar'

November 2021 kwam het onderzoeksrapport ‘Onmisbaar maar onzichtbaar’ uit. Hierin komen Verzorgende-IG aan het woord over hoe zij hun werk ervaren, maar vooral ook over hoe er naar hun werk gekeken wordt, hoe het ondergewaardeerd wordt.

Eindelijk enige publiciteit hierover, terwijl het een geluid is, dat  Verzorgende-IG al jaren laten horen, onder andere in onze trainingen.

Verzorgenden-IG vormen de grootste beroepsgroep in de Ouderenzorg. Ze zijn belangrijke zorgprofessionals, die júist gesteund, gefaciliteerd en gewaardeerd zouden moeten worden.

In ál onze trainingen voor zorgmedewerkers vormt zekerheid, zelfvertrouwen en jezelf positioneren in je functie de ondertoon. In onze post-MBO opleidingen zijn deze thema’s plus het ontwikkelen van eigen regie en stevig staan in communicatie met cliënt, mantelzorgers en collega’s de leidende thema’s.

Zie voor het rapport ‘Onmisbaar maar onzichtbaar’:

https://www.venvn.nl/media/qa3loly5/2021_skipr-01_72_perspectief-verzorgenden-ig_-onmisbaar-maar-onzichtbaar-1.pdf

Dit blog delen met je netwerk?