BRUG training en coaching in de Zorg

Benutten van de specifieke context

We hebben regelmatig contact met kleinschalige zorginstellingen voor werkbezoeken en het uitvoeren van trainingen. Dan zijn we onder de indruk van de locatie en van de mogelijkheden die er zijn voor dagelijkse activiteiten. Medewerkers zouden die mogelijkheden (nog) veel meer willen benutten, maar geven aan daar meer handvatten voor nodig te hebben.

zorgboerderij 1Verschillende factoren spelen hier een rol:

  • De cliënten laten zich niet ‘verleiden’ tot activiteiten
  • De medewerkers leggen te weinig de relatie tussen het verblijfsdoel van de cliënt en de specifieke mogelijkheden op de locatie
  • De overtuiging dat er onvoldoende tijd, ruimte en veiligheid is, die specifieke mogelijkheden te benutten

Deze beperkende factoren vragen om een frisse wind!
Als de context niet optimaal wordt benut, waarom zijn er dan kleinschalige zorginitiatieven ontstaan?

We gaan terug naar de kern, waarom heb jij gekozen voor deze werkplek, waarom heeft de cliënt gekozen voor déze woning of dagbestedingsplek? Hoe werk je optimaal samen en hoe doe je dat samen met vrijwilligers en het netwerk van de cliënt? Door als team je prioriteiten helder te krijgen ontstaat er ruimte en perspectief. En natuurlijk gaan we met het oog krijgen voor mogelijkheden, hoe klein ze ook zijn!