BRUG training en coaching in de Zorg

Integratie Zorgleefplan & ECD

BRUG is gespecialiseerd in het begeleiden van de combinatie zorgleefplan en ECD.
We starten bij voorkeur vanuit de methodiek van het zorgleefplan en het cliëntgericht toepassen daarvan. Van daaruit leggen we de koppeling met het zorgleefplan binnen het ECD.

Hieraan is overletechniekhandg en afstemming met de interne ECD-werkgroep en de softwareleverancier voorafgegaan. We adviseren over de inrichting van het ECD, zodat het optimaal aansluit op de methodiek en cliëntgerichtheid/eigen regie cliënt optimaal ondersteunt. We richten ons tegelijk ook op de relatie behandelplan/zorgleefplan en de interne communicatie hierover met de behandelende en ondersteunende disciplines.

Deze werkwijze resulteert vaak in een trainingstraject, waarin de BRUG zorgleefplantraining en de interne, technische ECD-training geïntegreerd zijn. Resultaat is dat medewerkers veel makkelijker de relatie leggen tussen inhoud, methodiek en techniek. De technische uitleg verloopt soepeler en het is sneller duidelijk hoe het ECD hun kwaliteit van werken ondersteunt.