BRUG training en coaching in de Zorg

header-zorgleefplan-brugindezorg-foto-lucy-lambriex-1024x512ZLP-bol

‘Van wie is het zorgleefplan eigenlijk?’ ‘En wat heb ik er aan?’ ‘Wat schrijf je daar op?’ Dát is wat we met deze foto willen laten zien.
Dat zorgleefplan en ECD uiteindelijk alleen het hulpmiddel zijn om individuele kwaliteit van leven en eigen regie van cliënten effectief te ondersteunen…

Vanaf de introductie van het Zorgleefplan en de vier domeinen in 2005, heeft BRUG door het hele land intramurale en thuiszorg-organisaties begeleid bij de implementatie daarvan. Wij beschikken over uitgebreide expertise, praktijkervaring en praktijkvoorbeelden. We kunnen putten uit formats en werkvormen die eerder hun waarde bewezen hebben. Wij houden in onze Zorgleefplantraining rekening met de verschillen tussen de intramurale en de extramurale zorg. We kunnen alle betrokkenen bedienen: MT, leidinggevenden, contactverzorgenden, zorg- en welzijnsmedewerkers, artsen, ondersteunende disciplines, facilitair medewerkers en vrijwilligers.

In organisaties waar het Zorgleefplan en de vier domeinen nieuw zijn, begeleiden we het werken volgens deze methodiek vanaf de basis.

Organisaties die al geruime tijd met het zorgleefplan werken, constateren intussen dat er veel inhoudelijker, cliëntgerichter en effectiever  mee gewerkt zou kunnen worden. In dat geval gaan we in samenspraak met de organisatie aan de slag om de continuïteit in het methodisch werken weer terug te brengen en de inhoud te verdiepen.

Het werken met het Zorgleefplan is direct verbonden met cliëntgericht werken. We noemen onze training dan ook ‘Cliëntgericht werken met het Zorgleefplan’. Deze koppeling heeft impact op de gehele organisatie. Als je het cliëntgericht werken prioriteit geeft dan beïnvloedt dat de manier van werken op ieder niveau. We gaan er graag over in gesprek.

Vaak is het gaan werken met het Zorgleefplan gekoppeld aan het gaan werken met een ECD. Door het hele land hebben we de koppeling tussen de Zorgleefplan-methodiek en ECD begeleid. Dit doen we door nauw samen te werken met de softwareleverancier en de projectgroep of werkgroep die intern verantwoordelijk is voor de implementatie van ECD en Zorgleefplan. We adviseren over de logische verankering van de methodiek Zorgleefplan in het ECD, met optimale ruimte voor eigen regie van de cliënt en individuele kwaliteit van leven.

We vinden het belangrijk om vooraf het methodisch werken met het Zorgleefplan aan te leren of – als het ECD later wordt ingevoerd- de Zorgleefplan werkwijze op te frissen en te verdiepen. Opdrachtgevers en softwareleveranciers geven aan, dat hierdoor meer motivatie ontstaat de methodiek in het ECD toe te passen en de ‘technische’ ECD-training soepeler verloopt.

Specifiek punt van aandacht en ons advies is de relatie tussen behandelplan en Zorgleefplan en hoe die koppeling in het ECD (of soms tussen ECD en een ander softwarepakket) gemaakt wordt.